Plugin by Bonus Poker Codes

ผู้นำเชียร์และกองเชียร์สาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กีฬาสาธิตร าชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26

โรงเรียนมัธยมสาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชนะเลิศ การแข่งขัน "เชียร์ลีดเดอร์" กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 26 โดยโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพ (เมืองชอนตะวันเกมส์) ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2557

Friday the 1st.
Joomla Extensions