Plugin by Bonus Poker Codes

สัญลักษณ์โรงเรียน


ตราสัญลักษณ์โรงเรียน            รูปกลมรีกรอบนอกเป็นชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

                                            ภายในเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 

   

สีประจำโรงเรียน                     ม่วง – ขาว 

   

คติพจน์โรงเรียน                     สจฺจํ เว อมตา วาจา 

   

เข็มเครื่องหมายของโรงเรียน    เป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

   

ต้นไม้ประจำโรงเรียน               ต้นชงโค Bauhinia purpurea ดอกสีม่วงเข้ม ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ชงโค กลีบดอกสีม่วง ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

Saturday the 22nd.
Joomla Extensions