Plugin by Bonus Poker Codes

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 (ระหว่างปี 2562 – 2563) เขียนโดย Administrator 3
เชิญชวนนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Administrator 33
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Administrator 6
ตารางเรียนภาคเรียน 1/2563 (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) เขียนโดย Administrator 62
ผังตารางห้องเรียนใหม่ ภาคเรียน 1/2563 เขียนโดย Administrator 70
การยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการศึกษา (ปพ.1/ปพ.7) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในปัจจุบันเท่านั้น เขียนโดย Administrator 20
ประกาศ การมอบรับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Administrator 194
แจ้งการบริการตรวจสอบสถานะการเข้าและออกจากโรงเรียนของนักเรียนด้วย appreciation line เขียนโดย Administrator 53
ผลการสอบวัดพื้นฐานและคัดห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Administrator 49
ประกาศให้นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียน 1/2563 เขียนโดย Administrator 2032
Wednesday the 12th.
Joomla Extensions