Plugin by Bonus Poker Codes

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปฏิทินดำเนินการ ภาคฤดูร้อน ปี 2562 เขียนโดย Administrator 31
ประกาศเรียกลำดับสำรองเพื่อรายงานตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Administrator 1056
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีการพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมกำหนดการรายงานตัว เขียนโดย Administrator 1030
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Administrator 6326
รายละเอียดการรายงานตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษที่ผ่านการคัดเลือก รอบ 1 และรอบ 2 เขียนโดย Administrator 997
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียน 2/2561 เขียนโดย Administrator 213
รายชื่อผู้เข้าสอบศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 สอบวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย Administrator 3251
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลบ้ และศิลปะ) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๒) เขียนโดย Administrator 1136
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เขียนโดย Administrator 373
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธึ๋เข้าทดสอบความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ 2) เขียนโดย Administrator 149
Tuesday the 26th.
Joomla Extensions