Plugin by Bonus Poker Codes

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Administrator 47
แจ้งเรื่องการรับเอกสารการจบของทางโรงเรียนของนักเรียน ม.3 และ ม.6 เขียนโดย Administrator 113
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที' ๑ ห้องเรียนพิเศษ (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประกาศเลื่อนการรายงานตัวนักเรียน เขียนโดย Administrator 47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรพิเศษ (รอบ 2) ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Administrator 1290
ปฏิทินดำเนินการ ภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2563 เขียนโดย Administrator 59
ประกาศ งดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Administrator 133
ประกาศ!!! ด่วนๆ !!! เปิดรับสมัครรอบ 2 เฉพาะห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Administrator 123
ประกาศ!!! พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารโรงเรียนสาธิตฯ (อาคาร 18) เขียนโดย Administrator 204
ประกาศเรียกลำดับสำรองเพื่อรายงานตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Administrator 72
วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Administrator 154
Friday the 10th.
Joomla Extensions