Plugin by Bonus Poker Codes

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี วันที่ 5-7 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Administrator 1525
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Administrator 233
ปฏิทินดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Administrator 36
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Administrator 77
รายงานผลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจํ าปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Administrator 49
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หนังสือนิทานเล่มเล็ก" เขียนโดย Administrator 82
ด.ช.ศตพร​ พิณสายเหม ชั้น​ม.3/3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง​ จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด GH Bank Taekwondo​ Thailand League 2018 Place 1 เขียนโดย Administrator 99
เด็กชายนนทพัทธ์ แจ่มจำรัส นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด เขียนโดย Administrator 115
ขอแสดงความยินดีกับ 1) นายกรดนัย ตันติยุทธ 2) น.ส.เบญญาภา เอี่ยมสอาด ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ณ เมือง Nagpur สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 5-13 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย Administrator 124
สรุปการแข่งขันกีฬาแบดมินตันกรมพลศึกษา ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Administrator 74
Monday the 22nd.
Joomla Extensions