Plugin by Bonus Poker Codes

เชิญชวนนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิญชวนนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

สำหรับในปีนี้ จะมีการจัดกิจกรรมแบบยุค New normal  ซึ่งแบ่งเป็น 2 กิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วม ได้แก่

1). การจัดแข่งขันตอบคำถามวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

2). การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์ก้าวไกลร่วมใจต้านไวรัส Covid 19"


(รายละเอียดตามรูปประชาสัมพันธ์)

 

กติกาในการเข้าร่วมกิจกรรม

 

- ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)

 

- การแข่งขันประกวดวาดภาพ ระบายสี ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3 และใช้สีไม้ในการระบายสีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัคร โดยแสกน QR code ตามภาพแล้วพบกันครับนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย

Tuesday the 18th.
Joomla Extensions