Plugin by Bonus Poker Codes

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ!! เลื่อนการเปิดเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เขียนโดย Administrator 1257
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Administrator 3008
ประกาศมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Administrator 1807
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Administrator 900
แจ้งเรื่องการรับเอกสารการจบของทางโรงเรียนของนักเรียน ม.3 และ ม.6 เขียนโดย Administrator 984
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที' ๑ ห้องเรียนพิเศษ (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประกาศเลื่อนการรายงานตัวนักเรียน เขียนโดย Administrator 661
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรพิเศษ (รอบ 2) ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Administrator 2513
ปฏิทินดำเนินการ ภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2563 เขียนโดย Administrator 899
ประกาศ งดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Administrator 915
ประกาศ!!! ด่วนๆ !!! เปิดรับสมัครรอบ 2 เฉพาะห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Administrator 3078
Thursday the 18th.
Joomla Extensions