Plugin by Bonus Poker Codes

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ!!! พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารโรงเรียนสาธิตฯ (อาคาร 18) เขียนโดย Administrator 991
ประกาศเรียกลำดับสำรองเพื่อรายงานตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Administrator 672
วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Administrator 993
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Administrator 10186
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Administrator 4737
มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละระดับชั้นของการสอบ Tedet ในปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Administrator 1208
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Administrator 5361
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับทุน จากโครงการแลกเปลี่ยนฯ ( AFS ) ไปศึกษาต่อต่างประเทศ เขียนโดย Administrator 1159
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Administrator 9969
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Administrator 796
Wednesday the 17th.
Joomla Extensions