Plugin by Bonus Poker Codes

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับทุน จากโครงการแลกเปลี่ยนฯ ( AFS ) ไปศึกษาต่อต่างประเทศ

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับทุน จากโครงการแลกเปลี่ยนฯ ( AFS ) ไปศึกษาต่อต่างประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี (ปีการศึกษา 2563)
ได้แก่
1. นายบารมี สารีบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ได้รับทุนศึกษาที่ประเทศแคนาดา
2. นางสาวรินรดา ธรรมสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับทุนศึกษาที่ประเทศอินเดีย

Saturday the 4th.
Joomla Extensions