Plugin by Bonus Poker Codes

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แจ้งการบริการตรวจสอบสถานะการเข้าและออกจากโรงเรียนของนักเรียนด้วย appreciation line เขียนโดย Administrator 653
ผลการสอบวัดพื้นฐานและคัดห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Administrator 670
ประกาศให้นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียน 1/2563 เขียนโดย Administrator 3084
ผังตารางห้องเรียน ภาคเรียน 1/2563 เขียนโดย Administrator 1075
แจ้งผู้ปกครองชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Administrator 1127
ปฏิทินการดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Administrator 696
ประกาศ! กำหนดการสอบวัดพื้นฐานความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Administrator 768
กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยการจัดการเรียนการสอน Online ระหว่างวันที่ 16 - 26 มิถุนายน 2563 เขียนโดย Administrator 1030
ประกาศ!! กำหนดให้นักเรียนรับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1/2563 เขียนโดย Administrator 1075
ประกาศ!! โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) ขอเลื่อนการซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรีย เขียนโดย Administrator 932
Wednesday the 17th.
Joomla Extensions