Plugin by Bonus Poker Codes

แจ้งค่าใช้จ่ายหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประการศึกษา 2560


 

แจ้งการรับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนพร้อมค่าใช้จ่าย ปีการศึกษา 2560 

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 

     - รับหนังสือเรียนพร้อมชำระเงิน ณ อาคาร 18 ชั้น 1

     - ซื้ออุปกรณ์การเรียน ณ ลานสนามบาสเกตบอล ร.ร.สาธิตฯ


1. ค่าใช้จ่ายหนังสือเรียน 

ลำดับ

ระดับชั้น

ค่าใช้จ่ายหนังสือเรียน

กรณียืมเรียนจ่ายส่วนเกิน

กรณีซื้อทั้งหมด

1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องพิเศษ)

2,300

3,090

2

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

970

1,760

3

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

810

1,700

4

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

760

1,580

5

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทย์ - คณิต

800

2,070

6

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 อังกฤษ - คณิต

840

2,055

7

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 อังกฤษ – จีน

670

2,235

8

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทย์ - คณิต

990

2,065

9

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 อังกฤษ - คณิต

630

1,600

10

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์ - คณิต

870

2,075

11

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 อังกฤษ - คณิต

560

1,585


 2. ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน

ลำดับ

รายการ

จำนวนเงิน/บาท

1

กระเป๋าเป้              

350

2

กระเป๋าเคียง            

150

3

กระดุม

20

4

เข็มตรา                     

25

5

หัวเข็มขัด                 

35

6

สมุด (1 ห่อ = 10 เล่ม)       

200

 

หมายเหตุ : กรณียืมหนังสือเรียนทางโรงเรียนสาธิตฯ จะมีแบบฟอร์มและแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ทราบในวันที่รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

Wednesday the 20th.
Joomla Extensions