Plugin by Bonus Poker Codes

ขอแสดงความยินดีกับ 1) นายกรดนัย ตันติยุทธ 2) น.ส.เบญญาภา เอี่ยมสอาด ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ณ เมือง Nagpur สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 5-13 กรกฎาคม 2561

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ
1) นายกรดนัย ตันติยุทธ
2) น.ส.เบญญาภา เอี่ยมสอาด

 

นักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ณ เมือง Nagpur สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 5-13 กรกฎาคม 2561

Wednesday the 22nd.
Joomla Extensions