Plugin by Bonus Poker Codes

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียน 1/2562

 

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนพร้อมชำระค่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (อาคาร 27)

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00  น.

Tuesday the 15th.
Joomla Extensions